Γιατί πληρώνω το επιμελητήριο;

Πληρώνεται διότι μέσω ενός ισχυρού επιμελητηρίου μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε όλα τα υπουργεία με σκοπό την εξασφάλιση των νόμιμων επαγγελματιών.