Με τι κριτήρια επιλέχθηκαν οι υποψήφιοι του συνδυασμού σας;

Κατ' αρχήν να είναι όλοι ενεργοί επαγγελματίες ούτως ώστε να γνωρίζουν καλά τα θετικά και τα αρνητικά του επαγγέλματος τους. Υποχρεωτικά δε να μην έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά, να έχουν φρέσκες ιδέες, η συντριπτική πλειοψηφία να είναι νέοι με όρεξη για δουλειά γιατί ως γνωστόν ο επιμελητηριακός πρέπει να έχει διάθεση να προσφέρει χρόνο και καινοτόμες ιδέες. Ένα βασικό στοιχείο επίσης που υποχρεωτικά έπρεπε να έχουν οι υποψήφιοι είναι να ξεχάσουν την κομματική τους ταυτότητα εκτός του χώρου και τις δράσεις του επιμελητηρίου.